Rakytník řešetlákový

Zázračná rostlina s léčivými schopnostmi

Co to jsou odsávačky a k čemu se používají?

Odsávačka, ať už je její zdroj odsávání jakýkoliv, je nedílnou součástí běžné lékařské i pečovatelské péče. Ať už vstoupíte do ambulance, na operační sál, jednotku intenzivní péče či do jakéhokoliv objektu pečovatelské péče, všude narazíte na odsávačku. Odsávačky dělíme do několika kategorií.

Podle pohonu / zdroje odsávání na:

  • Elektrické
  • Elektrické bateriové
  • Proudové
  • Manuální / pohotovostní

A také je dělíme dle jejich využití:

  • Chirurgické
  • Pro lůžková odd., ambulance
  • Pro domácí péči
  • Transportní
  • Pohotovostní

Elektrické odsávačky jsou přístroje určené dle svého výkonu do nemocnic (operační sály, odd. ARO, jednotky intenzivní péče a ambulance), dále do LDN a objektů pečovatelské péče. Elektrické bateriové odsávačky jsou specifické svou nezávislostí na rozvodu elektrické energie, jsou využívány jako transportní či pohotovostní odsávačky, příp. jako zdroje odsávání všude tam, kde zdroj elektrické energie chybí (více info zde). Proudové odsávačky jsou neelektrické odsávačky, jejichž zdrojem odsávání je buď zdroj vakua v nemocnicích (nemocniční rozvod), případně stlačený kyslík či vzduch. Tyto jsou používány hlavně v nemocnicích. Manuální odsávačky jsou ruční odsávačky, určené pro krátkodobé pohotovostní odsátí sekretu.

V současné době jsou velice moderní elektrické či manuální odsávačky mateřského mléka. Podobné odsávačky je možné používat na odsávání sekretu (např. hlenu) u dětí.

Při výběru kvalitní odsávačky pro domácí péči (pro odsávání tělních tekutin – krve, hlenu, jiného sekretu) u pacienta je potřeba brát v potaz několik aspektů. Jak často denně budete odsávat? Jak dlouho bude jednotlivé odsávání trvat? Většina menších elektrických odsávaček je vybavena pojistkou, která po určité době odsávačku zastaví (dojde k zahřátí odsávacího agregátu a tím k bezpečnostnímu vypnutí odsávačky). V tom okamžiku je potřeba vyčkat na zchladnutí agregátu a teprve poté je možné opět odsávat. K této prodlevě v odsávání je potřeba při výběru odsávačky přihlédnout. Velice důležitý je také výkon odsávačky. Čím vyšší výkon odsávačky, tím lepší odsávací vlastnosti. To znamená, že odsávačka dokáže odsávat i tělní tekutiny s vyšší hustotou. A dále: budete potřebovat odsávat i během transportu pacienta? Pak doporučujeme zvolit elektrickou bateriovou odsávačku, která bez problému umožní odsávat pacienta během dopravy na vyšetření, při jakémkoliv opuštění domova.

Jako pojistku doporučujeme ruční / manuální odsávačku, která zajistí pohotovostní odsátí sekretu pacienta kdykoliv a kdekoliv. Pouze manuálním stlačováním pístu jednoduše uvedete odsávačku do provozu a můžete okamžitě – bez jakýchkoliv dlouhých příprav odsávat.